Każdy prowadzący działalność w zakresie transportu osób lub rzeczy powinien wiedzieć, że po ostatniej nowelizacji przepisów powołano do życia tzw. KREPTD. Warto dowiedzieć się więcej, czego dotyczy oraz jakie konsekwencje z jego powołania płyną dla właścicieli firm spedycyjnych.

Nowelizacja z 2016 roku

Na mocy zmian w prawie powołano Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, „wykonanie przepisu (…) ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego”1. Oznacza to, że każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do prowadzenia rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego.

Trzy obszary działania

Sam Krajowy Rejestr składa się z trzech fundamentów. Są one między sobą równoważne:

  1. Rejestr przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu w charakterze przewoźnika drogowego;
  2. Rejestr naruszeń o stopniu znacznym;
  3. Rejestr osób, które uznano za niezdolne do kierowania firmami transportowymi.

Co znajduje się w KREPTD?

Każdy nowy i już istniejący przedsiębiorca musi zdawać sobie sprawę, że w Krajowym Rejestrze znajdują się między innymi takie(jawne) informacje jak: nazwa firmy wraz z Numerem Identyfikacji Podatkowej, spis pozwoleń i certyfikatów wydanych przez odpowiednie organy czy status i rodzaje licencji posiadanych przez firmę. Sam rejestr dostępny jest pod adresem: https://kreptd.gitd.gov.pl/.

1https://gitd.gov.pl/dla-przedsiebiorcow/kreptd/, dostęp: 16.10.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *