Zdanie egzaminu z kompetencji zawodowych przewoźnika jest niezbędnym wymogiem do rozpoczęcia działalności w zakresie przewozu towarów lub osób. Tylko jeden organ jest odpowiedzialny za jego przeprowadzanie. Czy wiesz, jak wygląda przebieg egzaminu?

Podmiot odpowiedzialny

Za organizowanie egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika odpowiada organ wyznaczony odgórnie przez państwo, a w przypadku Polski jest to Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest on zobowiązany do organizacji testu, a przy tym członkowie nie mogą przygotowywać do niego oraz nie mogą prowadzić innych prac dydaktycznych.

Forma egzaminu

Cały proces zdawania składa się z dwóch etapów:

  1. Rozwiązanie testu pisemnego – jest to pierwsza część trwa do 120 minut i składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru1. Ilość punktów to maksymalnie 64, po jednym za pytanie, w którym najczęściej jest jedna prawidłowa odpowiedź, choć zdarza się, że jest ich więcej. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie przez przyszłego przewoźnika drogowego minimum 32 punktów.
  2. Wykonanie dwóch zadań problemowych – to druga część, która również trwa 120 minut. Kandydat otrzymuje dwa zadania problemowe spośród pięciu typów tematycznych. Pozytywne zaliczenie całego egzaminu stwierdza się, gdy osoba zdająca osiągnie minimum 60% odpowiedzi poprawnych.

1http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 16.10.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *