Aby móc założyć firmę transportową, każdy przedsiębiorca powinien przejść kurs i otrzymać specjalny certyfikat. Jednak, aby móc to zrobić, powinien zdać egzamin organizowany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Problemem często jest drugi etap, czyli zadania problemowe.

Z czego składa się egzamin na certyfikat?

Aby móc otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, należy zdać egzamin, czyli odpowiedzieć poprawnie na przynajmniej 32 z 64 pytań w teście wielokrotnego wyboru oraz otrzymać minimum 60% poprawnych odpowiedzi z zadań problemowych. O ile w przypadku testu nie ma wątpliwości, o tyle wielu przyszłych przedsiębiorców martwi się o część drugą egzaminu.

Na czym polegają zadania problemowe?

Zasadniczo kandydat do otrzymania licencji spedycyjnej czy licencji transportowej musi wykonać dwa zadania1:

  1. Zadanie ściśle związane z czasem pracy kierowcy (WE 561/2006). Tematyka dotyczy ładunku w ruchu międzynarodowym oraz kwestii przekroczenia jednej lub wielu granic przez jednego oraz dwóch kierowców.
  2. Wyliczenia danych świadczących o płacach kierowców oraz o rentowności przedsiębiorstwa w danej sytuacji.

Dlatego kandydat powinien posiadać ze sobą nie tylko coś do pisania oraz dokumenty potwierdzające jego tożsamość, ale także kalkulator.

Specyfika zadań egzaminacyjnych

Co ważne, każdy z przedsiębiorców musi nie tylko podać dokładne wyniki swoich działań, ale także wykazać tok rozumowania oraz wskazać w formie opisowej, jak wyglądają konkretne, kolejno następujące po sobie działania.

1http://www.certyfikatkompetencjizawodowychcpc.pl/egzamin.html, dostęp: 16.10.2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *